Янна Купенова /Аменун Женева/
Арт директор
+359 887 140 228
http://www.amenungeneva.com/

Люба Петрова
Координатор и връзки с медиите

Ивана Стоичкова
Проект мениджър